فرم دعوت به همکاری شهر تجاری مادر

نکات مهم - ترجیحا از مرورگر Mozilla Firefox یا Chrome و در ضورت امکان آخرین نسخه استفاده شود.
- کد امنیتی باید به دقت و صحیح وارد شود در غیر این صورت اطلاعات شما ارسال نمی گردد.
- کد رهگیری را پس از ثبت مشخصات و ارسال یادداشت فرمایید.
نحوه آشنایی:
از چه طریق به آگهی استخدام دسترسی یافتید?
سایر موارد :
مشخصات فردی :
نام و نام خانوادگی: نام پدر: شماره شناسنامه: محل تولد :
تاریخ تولد: کد ملی: مذهب: جنسیت :
ملیت: آدرس الکترونیکی: تلفن همراه: سن شما:
آدرس محل سکونت فعلی: تلفن:
وضعیت محل سکونت:
آدرس آخرین محل کار: تلفن:
وضعیت نظام وظیفه : ( )
آیا سابقه عمل جراحی، نقص عضو، بیماری مزمن و یا مهم دارید ؟ بله / خیر
وضعیت تاهل : تاریخ ازدواج : تاریخ متارکه:
اطلاعات کلی:
مشخصات کامل ۲ نفر را بعنوان معرف که شناخت کامل از شما را دارند ذکر نمائید:
ردیف نام و نام خانوادگی شغل نوع آشنایی مدت آشنایی آدرس / شماره تماس
1
2
آیا از کارکنان شرکت، کسی را میشناسید?
در صورت مثبت بودن پاسخ، نام، نام خانوادگی و نسبت/نوع آشنایی خود با آنها را بنویسید
آخرین مدرک تحصیلی :
مقطع شهر نام مرکز رشته معدل تاریخ دریافت مدرک توضیحات

دانشجو رشته تحصیلی: دانشگاه:
مدت زمان باقی مانده از تحصیل: ترم:
سوابق کاری :
نام سازمان مدت زمان از تا سمت سازمانی آخرین حقوق دریافتی شماره تماس علت ترک کار

آیا قبلا در این شرکت یا سازمانهای وابسته به آن اشتغال داشته اید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تاریخ و علت قطع رابطهی خود را قید کنید
دوره های آموزشی :
تاریخ از سال تا سال عنوان دوره مرکز آموزش مدت دوره (ساعت) معدل نوع گواهی توضیحات

درصورتی که از طریق تجربی تخصصی کسب کرده اید، بنویسید.
مهارت کار با کامپیوتر:
نرم افزار مرکز آموزشی نوع مدرک توانایی کار توضیحات

زبان های خارجی:
نوع زبان توانایی تکلم محل فراگیری مدرک

اطلاعات شغلی
از چه تاریخی می توانید در این شرکت شروع به کار نمایید؟:

میزان حقوق مورد درخواست:

مشخصات ۲ نفر که می توان در مواقع اضطرار به آنها مراجعه نمود؟ شمارهی تماس را قید کنید.آیا امکان ارائه چک / سفته ضمانت در وجه فروشگاه را دارید ؟
آیا امکان کار در شیفتهای چرخشی را دارید ؟

آیا سابقه مصرف دخانیات دارید؟ توضیح دهید.


آیا عضو خانواده معظم شهدا یا جانبازان هستید ؟


چنانچه سابقه سوء پیشینه کیفری دارید توضیح دهید.
عناوین شغلی
تعهدات متقاضی استخدام اینجانب با وقوف کامل از مراتب فوق، به تکمیل و امضای این پرسشنامه مبادرت نمودم و چنانچه پس از ورود به خدمت یا در حین خدمت در شرکت محرز گردد مطلب یا مطالبی را که از لحاظ استخدامی برای شرکت حایز اهمیت میباشد، کتمان یا خلاف واقع یا به نادرستی ارائه نموده ام، شرکت مختار است این پرسشنامه را به منزله استعفای اینجانب قلمداد نماید. ضمنا مطلع میباشم که با تکمیل این پرسشنامه ، شرکت ملزم به استخدام اینجانب نمیباشدمتن تصویر را وارد کنید
ثبت مشخصات